info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 174
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 77 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร