messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 34
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 21
find_in_page รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 125
ประมาณจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 59
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 148
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลดอนอะราง ปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 110
ประกาศ เรื่อง มาตราฐานทางคุรธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 124
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1