เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow คู่มือการปฏิบัติงาน
find_in_page คู่มือ การปฏิบัติงานร้องทุกข์ร้องเรียน ของ งานเจ้าหน้าที่/งานเจ้าพนักงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการสำหรับเจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
find_in_page คู่มือ ปฏิบัติงานของกองคลังงานพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คู่มือ ปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือ ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มือการให้บริการของกองช่างเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26
photo คู่มือปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 80
find_in_page คู่มือปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน กองการศึกษาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 317
photo รูปโครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลดอนอะรางประจำปี - 1-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
photo แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
insert_drive_file คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1