เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow ประกาศราคากลาง
insert_drive_file โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนโคกรัก ชุมชนไทรงาม ระยะทาง 685 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 118
find_in_page โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนโคกรัก ชุมชนไทรงาม ระยะทาง 500 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนทุ่งนางาม ชุมชนไทรงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง บร.ถ13-001 ชื่อสายทาง ชุมชนทุ่งนางาม-ชุมชนไทรงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนดอนอะราง ราคากลาง 263,000.-บาท (-สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ชุมชนสองห้อง ราคากลาง 114,000 บาท ( -หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่พันบาทถ้วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ชุมชนหนองอ้อยช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอย 1 ) ชุมชนโนนพยอม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีล สายทางชุมชนหนองอ้อยช้าง - บ้านซับบอน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 389
insert_drive_file งโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีลรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ) บ้านชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนอะราง กว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล (ซอยอนมัย) ชุมชนโคกอุดม หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล ซอย 4 ชุมชนโคกสะอาด หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล (ซอยวัดทุ่งนางาม) ชุมชนทุ่งนางาม หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 481
insert_drive_file ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแคพซีล (ซอยประปา) ชุมชนโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ชุมชนโนนขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาดยางผิวทางแคพซีล (ซอย 3 ) ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา ตำลบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ซอย 2) ชุมชนไทยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีล สายทางชุมชนดอนอะราง - บ้านทุ่งจังหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2