info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 36
เมื่อวาน 297
เดือนนี้ 4,110
เดือนที่แล้ว 6,437
ทั้งหมด 22,465

play_arrow ประกาศราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง บร.ถ13-001 ชื่อสายทาง ชุมชนทุ่งนางาม-ชุมชนไทรงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 46 |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีล สายทางชุมชนหนองอ้อยช้าง - บ้านซับบอน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ซอย 1 ) ชุมชนโนนพยอม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ชุมชนหนองอ้อยช้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ชุมชนสองห้อง ราคากลาง 114,000 บาท ( -หนึ่งแสนหนึ่งพันสี่พันบาทถ้วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนดอนอะราง ราคากลาง 263,000.-บาท (-สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
งโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีลรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ) บ้านชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนอะราง กว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล ซอย 4 ชุมชนโคกสะอาด หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล (ซอยอนมัย) ชุมชนโคกอุดม หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล (ซอยวัดทุ่งนางาม) ชุมชนทุ่งนางาม หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล (ซอย 2) ชุมชนไทยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาดยางผิวทางแคพซีล (ซอย 3 ) ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา ตำลบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแคพซีล (ซอยประปา) ชุมชนโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ชุมชนโนนขี้เหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีล สายทางชุมชนดอนอะราง - บ้านทุ่งจังหัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-003 หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นางเกษม บุตรวิชา 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

สายตรง
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

โทร.0819772616

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร