info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 218
เดือนนี้ 6,365
เดือนที่แล้ว 13,623
ทั้งหมด 64,804

play_arrow ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน-เวลา-การตรวจรับงานจ้าง
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดที่จำเป็น (ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางชุมชนป่าสามัคคี (บริเวณสระน้ำดอนอะราง) หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางชุมชนหนองอ้อยช้าง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงลูกรัง สายทางชุมชนดวงเจริญ หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางชุมชนโคกรัก หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายทางโรงเรียนโคกสะอาด – บ้านสระขุด หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคพซีล หมู่ที่ 4 ชุมชนป่าสามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ชุมชนหนองอ้อยช้าง – บ้านซับบอน หมูที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางชุมชนโคกสะอาด – ห้วยลำไทรโยง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร