messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน-เวลา-การตรวจรับงานจ้าง
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดที่จำเป็น (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 172
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 245
ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางชุมชนป่าสามัคคี (บริเวณสระน้ำดอนอะราง) หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางชุมชนโคกรัก หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงลูกรัง สายทางชุมชนดวงเจริญ หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางชุมชนหนองอ้อยช้าง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายทางโรงเรียนโคกสะอาด – บ้านสระขุด หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคพซีล หมู่ที่ 4 ชุมชนป่าสามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางชุมชนโคกสะอาด – ห้วยลำไทรโยง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
ประกาศ การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ชุมชนหนองอ้อยช้าง – บ้านซับบอน หมูที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1