info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 86
เดือนนี้ 4,406
เดือนที่แล้ว 6,198
ทั้งหมด 35,765

โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด : ด้วยช่วงเทศกาลปีใหม่ในทุกๆปี มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ประกอบกับในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2564 โดยการจัดตั้งจุดตรวจร่วมและบริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนอะราง และลดจุดเสี่ยงภายในพื้นที่เช่น ถนนหนทาง พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร