เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี"งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหนองหิน"ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.โดยนางเกษม บุตร วิชา นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากนางสาวพัทธนันท์ ไสบาล ท้องถิ่นอำเภอหนองกี่ นายประกาศิต เที่ยงห์ดา นายบุญทัน ไชยนอก รองนายกฯ นาง สุภาพร ประดิษฐ์คล้าย รองปลัดเทศบาล นายยะราช แสนเมือง ประธานสภาพร้อมด้วยสมาชิกสภาฯหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน พร้อมประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีโครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี"งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหนองหิน"ประจำปี 2566 #โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นศูนย์รวมให้ประชาชนมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นศูนย์รวมจิตใจ สร้าง ความเข้มแข็ง มีค่านิยมที่ดีงาม รักท้องถิ่นตน มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์