เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ประชุมคณะทำงานรับหนังสือรับรองการการกักตัวของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อบรรเทาควาามเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
รายละเอียด : ประชุมคณะทำงานรับหนังสือรับรองการการกักตัวของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อบรรเทาควาามเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์